Điều Kiện Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn/TNHH Mới 2021

Trụ sở công ty phải liên hệ được, có người nhận thư báo, tránh trường hợp cơ quan thuế, cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi thư phát không có người nhận sẽ bị liệt vào công ty không kinh doanh tại trụ sở và bị đóng mã số thuế, khóa mã số doanh nghiệp. …

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn/TNHH Mới 2021 Read More »